Registrace mikročipů poštou

Pokud nemůžete využít ONLINE služby, lze vyplněnou Registrační kartu (díl A) zaslat poštou na adresu provozovatele BackHome registru zvířat.

Tato služba je však zpoplatněna dle platného ceníku. Vyplněnou Registrační kartu obdržíte od veterinárního lékaře, který mikročip Vašemu zvířeti implantoval.

Je možné registrovat zvířata označená jakýmkoliv druhem mikročipu.

Doporučujeme nejprve provést úhradu (viz. informace v Ceníku služeb), následně odeslat Registrační kartu poštou.

 

BackHome registr zvířat eviduje zvířata označená mikročipy všech značek v České republice. Je ale také součástí celosvětové sítě PETMAXX.
Primárně slouží k vyhledávání nalezených zvířat, která jsou označena mikročipem. Všeobecné obchodní podmínky.