Přihlášení do klientské sekce

Pozn.: Změny v registraci (např. aktualizaci údajů, přeregistraci) může provést pouze ta osoba, která má v registraci uvedenu e-mailovou adresu. Bez znalosti dané e-mailové adresy, a přístupu do ní, se nelze do registrace přihlásit.

BackHome registr zvířat eviduje zvířata označená mikročipy všech značek v České republice. Je ale také součástí celosvětové sítě PETMAXX.
Primárně slouží k vyhledávání nalezených zvířat, která jsou označena mikročipem. Všeobecné obchodní podmínky.