Ceník služeb

Registrace mikročipů BackHome ONLINE (majitelem zvířete na tomto webu)

ZDARMA

Registrace ostatních mikročipů ONLINE (majitelem zvířete na tomto webu)
Daňový doklad bude zaslán na poskytnutou e-mailovou adresu.

200 Kč
(vč. 21% DPH)

Registrace všech značek mikročipů (vč. BackHome) poštou (provozovatelem registru).
Pokud si přejete využít tuto službu, je nutné zaslat na poštovní adresu provozovatele registru vyplněnou registrační kartu (nebo její kopii), kterou jste obdrželi od veterináře. Úhrada je možná pouze klasickým bankovním převodem na číslo účtu 193483001/0600, jako variabilní symbol použijte posledních 7 čísel mikročipu. Po připsání platby na účet bude zvíře neprodleně zaregistrováno pracovníkem provozovatele registru (dle registrační karty, kterou nám zašlete). Daňový doklad bude zaslán na vyžádání..


250 Kč
(vč. 21% DPH)

Umístění informací o ztraceném zvířeti na Vývěsku „Ztracená zvířata“

ZDARMA

Umístění informací o nalezeném zvířeti na Vývěsku „Nalezená zvířata“

ZDARMA
BackHome registr zvířat eviduje zvířata označená mikročipy všech značek v České republice. Je ale také součástí celosvětové sítě PETMAXX.
Primárně slouží k vyhledávání nalezených zvířat, která jsou označena mikročipem. Všeobecné obchodní podmínky.