Online registrace

Číslo musí být 15ti místné.

Pokud máte mikročip značky BackHome, to jsou čísla začínající takto:

  • 95301 …
  • 900088 …
  • 9000088 …
  • 900032 …
  • 978 …

registrace je zdarma.

Pokud máte mikročip jiné značky (číslo se neshoduje s těmi, které jsou uvedeny výše), registrace je zpoplatněna částkou 200 Kč. Úhrada proběhne v závěru registračního online formuláře.

Upozornění pro chovatele, útulky apod. – pokud provádíte registrace před prodejem či předáním zvířete s uvedením svých kontaktů, je třeba mít na paměti, že při předávání zvířete byste měli tyto kontakty upravit na nové majitele. Jakékoliv úpravy v registru může provádět pouze ten, na koho je v registru uvedená e-mailová adresa (na kterou se odesílá automaticky generované heslo). Noví majitelé tudíž nemohou provést úpravu sami, pokud nezměníte e-mailovou adresu na jejich.

BackHome registr zvířat eviduje zvířata označená mikročipy všech značek v České republice. Je ale také součástí celosvětové sítě PETMAXX.
Primárně slouží k vyhledávání nalezených zvířat, která jsou označena mikročipem. Všeobecné obchodní podmínky.