Aktualizovat již provedený záznam

Pro editaci nebo smazání svého údaje vyplňte číslo mikročipu a klikněte na "Zaslat heslo".

Na email, který jste si k mikročipu vyplnili, Vám systém vygeneruje a zašle heslo. To následně použijte k přihlášení. Heslo má platnost 1 hodinu.

BackHome registr zvířat eviduje zvířata označená mikročipy všech značek v České republice. Je ale také součástí celosvětové sítě PETMAXX.
Primárně slouží k vyhledávání nalezených zvířat, která jsou označena mikročipem. Všeobecné obchodní podmínky.